Kümes Takip Yönetimi

Damızlık Büyütme – Yumurtlatma – Kuluçka – Broiler Üretim

Kümes takip yönetimi ile sınırsız sayıda kümesinizi takip edebilir; kümeslerinizin, yem ve su tüketimlerinin, hayvan sayısı değişimlerinin ve kümeslerde uygulanan diğer işlemlerin etkin bir şekilde takip, rapor ve analizlerini yapabilirsiniz.

Kümes, kuluçka ve çiftlik üniteleri için tanımlar oluşturulur. Bu şekilde firma, aşı, hastalık, ırk, ilaç, kuluçkahane, damızlık ve broiler çiftliklerinin tek bir pencereden izleme imkanı sağlanır. Yapılan kuluçkahane ve çiftlik tanımlarında kümeslerin bütün özelliklerini ve kapasitelerini görebilirsiniz.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Damızlık Büyütme

Damızlık büyütmede seçilen damızlık çiftlik için başlangıç tarihi, ırk ve sürü kodu belirlenir.

Çiftlik içinde damızlık büyütmenin gerçekleştirileceği kümesler seçilerek damızlık için firma, cinsiyet ve miktarları girilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Büyütme

Damızlıkların büyümesi esnasında haftalara göre önemli verilerin takip edilmesi sağlanır. Erkek ve dişi damızlıklar için aşağıda belirtilen değerler takip edilir. Olması gereken hedef değerler görülebilirken gerçekleşen değerler ile arada oluşan fark değerleri analiz edilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Aşı

Damızlıklara uygulanan aşılar ve uygulandıkları haftalar kaydedilir. Aşı listeleri ve uygulanması önerilen haftalar aşı tanımlarında önceden belirlenebilir. Damızlık büyümesi sırasında belirlenen aşılardan seçilerek işlem yapılır.

Hastalık

Damızlıklarda görülen hastalıklar ve görüldükleri haftalar kaydedilir. Hastalık listeleri hastalık tanımlarından oluşturularak damızlık büyütme esnasında seçilerek işlem yapılır.

Seroloji

Damızlıklar için seroloji bilgileri tarih, laboratuvar ve sonuç verileri ile kaydedilir.

Damızlık büyütme ekranında tarih, ırk ve sürü koduna göre büyütme çiftlik listesi karşınıza gelir. Her çiftliğin kümes, erkek, dişi ve damızlık miktarlarının ayrı ayrı toplamlarını bu listede görebilirsiniz. İncelemek ya da takibini yapmak istediğiniz çiftliği seçerek damızlık büyütme çiftlik formuna ulaşabilirsiniz. Bu formlarda firmaya ait kümesler ve bu kümeslerin aşı, hastalık ve seroloji bilgileri ile toplam kümes sayısı, erkek, dişi ve damızlık miktarları ayrıca her kümesin haftalara göre büyütme süreçlerini izleyebilirsiniz. Her kümes için haftalara göre ayrı süreç değerleri ayrıntılı olarak tablo şeklinde görebilirsiniz.

Damızlık Büyütme Formu

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Yumurtlatma

Yumurtlatma sürecinin ve verimliliğinin izlenebilmesi yumurtlatma formları ile sağlanır.

Formlarda başlangıç tarihi ve çiftlik seçimi yapıldıktan sonra ilgili çiftlik için kümes bilgileri kaydedilir. Kümes bilgilerinde kümes, başlangıç haftası ve başlangıç tarihi belirlenir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı
 • ✔️ Çiftlik içinde seçilen kümeslere getirilen damızlıkların hangi damızlık kümeslerden getirildikleri; damızlık formlarından seçilerek çiftliği, kümesi, ırkı, cinsiyeti ve miktarları kaydedilir.
 • ✔️ Farklı damızlık çiftlik ve kümeslerden gelen canlılar farklı yumurtlatma kümes ortamlarına alınabilirler.
 • ✔️ Tüm canlı hareketleri için tam bir izlenebilirlik sağlanır.

Yumurtlatma formları içinde her bir kümes içinde yer alan canlılar için yumurtlatma verimliliğinin takibi, uygulanan aşılar, gözlenen hastalıklar ve seroloji bilgileri kaydedilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Aşı

Yumurtlatma süreci boyunca damızlıklara uygulanan aşılar ve uygulandıkları haftalar kaydedilir. Aşı listeleri ve uygulanması önerilen haftalar aşı tanımlarında önceden belirlenebilir. Yumurtlatma sırasında belirlenen aşılardan seçilerek işlem yapılır.

Hastalık

Yumurtlatma süreci boyunca damızlıklarda görülen hastalıklar ve görüldükleri haftalar kaydedilir. Hastalık listeleri hastalık tanımlarından oluşturularak yumurtlatma esnasında seçilerek işlem yapılır.

Seroloji

Damızlıklar için seroloji bilgileri tarih, laboratuvar ve sonuç verileri ile kaydedilir.

Yumurtlatma

Yumurtlatma süreci boyunca gün ve haftalara göre önemli verilerin takip edilmesi sağlanır. Bunun için aşağıda belirtilen değerler takip edilir. Olması gereken hedef değerler görülebilirken gerçekleşen değerler ile arada oluşan fark değerleri analiz edilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı
Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Kuluçka

Kuluçkahaneye getirilen yumurtaların kuluçka makinelerinde kayıt altına alınması, gelişiminin ve verimliliklerinin izlenmesi, makine içi konumları, gelişim makinesinden çıkış makinelerine transferi ve son olarak elde dilen civciv miktarlarının girilerek çıkış sayılarının belirlenmesi kayıt altına alınır.

Kuluçkaya getirilen yumurtalar iki türlü alınmış olabilir. Yumurtlatma modülündeki çiftlik ve kümeslerden elde edilmiş veya dış bir firmadan satın alınmış olabilir. Her iki durum için kuluçka formlarında ilgili yumurtaların nereden geldiği seçilerek izlenebilirlik sağlanmış olur.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Kuluçka makinesine alınan yumurtaların gelişim makinesinin hangi bölümünde yer aldığı belirlenir. Gelişim süresi sonunda çıkış makinesine transfer edilirler. Bu işlem sırasında transfer edilecek çıkış makinesi ve bölüm seçimi yapılır. Çıkış süreci sonunda ise elde edilen civciv miktarları kaydedilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı
Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Broiler Üretim

Broiler üretim çiftliklerinde yer alan kümeslerde büyütme sürecinin takip edildiği modüldür. Çiftlik seçimi ve başlangıç tarihi seçildikten sonra hangi kümeslerde üretim yapılacaksa kümes ve civciv bilgileri seçilerek oluşturulur. Kümeslere dış alım ile harici bir firmadan veya kuluçkadan elde edilen civcivlerle giriş yapılabilir. Gelen civciv bilgileri için sürü kodu, ırkı, gelen civciv ağırlığı ve miktar bilgileri kaydedilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Broiler üretim sürecinde civcivlerin detaylı üretim verileri, kullanılan ilaçlar, görülen hastalıklar, uygulanan aşılar, veteriner ziyaretleri ve bakım bilgileri kayıt altına alınır.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

İlaç

Civcivlere uygulanan ilaçların uygulama tarihi, ilaç bilgisi, arınma günü, arınma tarihi ve açıklamaları kaydedilir.

Hastalık

Civcivlerde görülen hastalıkların tarihi, görülme gün numarası, hastalığın adı ve açıklamaları kaydedilir.

Aşı

Uygulanan aşıların uygulama tarihi, uygulanan gün numarası, aşının bilgisi ve açıklamaları girilir.

Ziyaret

Veteriner ziyaretlerini kayıt altına almak için ziyaretin yapıldığı tarih, ziyaret sebebi ve açıklamaları kaydedilir.

Bakım

Bakım sonuçlarının kaydedilmesi için bakım tarihi, bakım koşulu seçimi ve açıklama verileri girilir.

Üretim

Üretim süreci boyunca gün ve haftalara göre önemli verilerin takip edilmesi sağlanır. Bunun için aşağıda belirtilen değerler takip edilir. Olması gereken hedef değerler görülebilirken gerçekleşen değerler ile arada oluşan fark değerleri analiz edilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Üretim süreci kümeslere yerleştirilen damızlık civcivler ile başlar. Her çiftlik ve kümes teker teker incelenebilir.

İncelemek istediğiniz üreticiye ait çiftlikleri ve kümesleri seçerek gün, hafta ve tarih sıralamasıyla miktar, ölüm, ağırlık ve yem tüketimi bu modülde tutulur ve sürü bazında günlük haftalık analizlere dönüştürülebilir.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Kümes Yönetimi

Kümes takip yönetimi ile sınırsız sayıda kümesinizi takip edebilir; kümeslerinizin, yem ve su tüketimlerinin, hayvan sayısı değişimlerinin ve kümeslerde uygulanan diğer işlemlerin etkin bir şekilde takip, rapor ve analizlerini yapabilirsiniz.

Kümes, kuluçka ve çiftlik üniteleri için tanımlar oluşturulur. Bu şekilde firma, aşı, hastalık, ırk, ilaç, kuluçkahane, damızlık ve broiler çiftliklerini tek bir pencereden izlemeye imkanı sağlanır. Yapılan kuluçkahane ve çiftlik tanımlarında kümeslerin bütün özelliklerini ve kapasitelerini görebilirsiniz.

Kümes Takip Yönetim Yazılımı
 • ✔️ Üretilen yumurtaların çiftliklere göre Yaş hafta bazında takibi,
 • ✔️ Kümes verilerinin günlük olarak kaydının tutulması ve raporlanması,
 • ✔️ Yumurta üretimlerinin farklı yumurta tiplerine göre ayrı ayrı takibi,
 • ✔️ Tüketilen yem takibi,
 • ✔️ Kümeslerde uygulanan diğer işlemlerin detaylı takibi,
 • ✔️ Verim ve randıman takibi.
Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Tanım Formları

Üretici

Üretici listenizden her üretici için ayrı bir form oluşturulur. Bu formların içeriğinde üreticilerin kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

Hastalık

Broiler ve damızlık hastalık tanımları yapılır. Bu tanımların içerisindeki formlardan semptomdan otopsiye kadar istenilen bilgiler girilebilir.

Malzeme

Elinizde bulunan bütün malzemelerinizin kaydını tutup her biri için malzemeyi tanımlayıcı tip belirleyebilirsiniz.

Firma

Anlaşmalı olduğunuz her bir firmaya ayrı bir kod tanımlanır ve firma formu oluşturulur. Firma formlarından firmaya ait iletişim bilgilerini görebilirsiniz.

Irk

Irk tanımlarından istediğiniz sayıda ırk tanımı yapabilirsiniz. Tanımlanan her bir ırk için ayrı bir kod verilir ayrıca bir açıklama satırı bulunur.

Kuluçkahane

Her bir kuluçkahane için ayrı bir kod verilir, formu açılır. Kuluçkahaneye ait formlarda makine marka ve numaraları ayrıca kapasite miktarları bulunur.

Veteriner

Veteriner kartları içerisinde veteriner kimlik ve iletişim bilgileri bulunur, istenirse veterinere ait resim yüklenebilir.

İlaç

İlaç listenizde kayıtlı olan ilaçların birim, gram ve gün bazında arınma süresini görebilir, açıklama ekleyebilirsiniz.

Damızlık Çiftlik

Damızlık çiftlik formunda kümes listesi bulunur ve her bir kümesin en, boy, alan, folluk miktar, büyütme yumurtlatma kapasiteleri mevcuttur.

Aşı

Aşı listenizdeki her bir aşı için ayrı form açabilirsiniz. Aşının hangi haftalarda kullanılması gerektiğine dair hafta seçenekleri ve açıklama satırı mevcuttur.

Ziyaret Sebebi

Yapılan bütün ziyaretleri kayıt altında tutabilirsiniz. Tarım İl Müdürlüğü, kümes sahibi, kontrol gibi sınırsız sayıda tanım belirleyebilirsiniz.

Broiler Çiftlik

İşletme numarası bulunan her bir üreticiye ait kümeslerin yaz ve kış kapasitelerini, kesim ve fabrika mesafelerini görebilirsiniz.

HAREKET MODÜLÜ

Damızlık Büyütme

Bu modülden tarih, ırk ve sürü koduna göre büyütme çiftlik listesi karşınıza gelir. Her çiftliğin kümes, erkek, dişi ve damızlık miktarlarının ayrı ayrı toplamlarını bu listede görebilirsiniz. İncelemek ya da takibini yapmak istediğiniz çiftliği seçerek damızlık büyütme çiftlik formuna ulaşabilirsiniz. Bu formlarda firmaya ait kümesler ve bu kümeslerin aşı, hastalık ve seroloji bilgileri ile toplam kümes sayısı, erkek, dişi ve damızlık miktarları ayrıca her kümesin haftalara göre büyütme süreçlerini izleyebilirsiniz. Her kümes için haftalara göre ayrı süreç değerleri ayrıntılı olarak tablo şeklinde görebilirsiniz.

 • ✔️ Vücut ağırlığı hedefi
 • ✔️ Vücut ağırlığı güncel
 • ✔️ Kazanılan vücut ağırlığı hedefi
 • ✔️ Kazanılan vücut ağırlığı güncel
 • ✔️ Dişi haftalık yem tüketimi
 • ✔️ Erkek haftalık yem tüketimi
 • ✔️ Haftalık kuş ölümü sayısı
 • ✔️ Haftalık kuş ölümü yüzdesi
 • ✔️ Kalan dişi sayısı
 • ✔️ Kalan erkek sayısı
 • ✔️ Toplam yem tüketimi miktarı
Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Broiler Üretim

Üretim süreci kümeslere yerleştirilen damızlık civcivler ile başlar. Her çiftlik ve kümes teker teker incelenebilir.

İncelemek istediğiniz üreticiye ait çiftlikleri ve kümesleri seçerek gün, hafta ve tarih sıralamasıyla miktar, ölüm, ağırlık ve yem tüketimi bu modülde tutulur ve sürü bazında günlük haftalık analizlere dönüştürülebilir.

 • ✔️ Gerçek ve standart canlı ağırlık
 • ✔️ Tüketilen yem miktar
 • ✔️ Tüketilen su miktar
 • ✔️ Ölüm miktar
 • ✔️ Seyreltme miktar
 • ✔️ Kesim miktar

RAPORLAMA

Kümes Takip Yönetim Yazılımı

Canlı Ağırlık

 • ✔️ Yıl ve hafta seçenekleri
 • ✔️ Birden fazla seçilen haftaların değer karşılaştırmasını yapabilme,
 • ✔️ Yaşa göre gramaj raporları,
 • ✔️ Haftalık raporlarda genel, sürü ve üretici opsiyonları.

Kuluçkahane

 • ✔️ Kuluçkahane takibi yapabilme,
 • ✔️ Kuluçka giriş, çıkım ve transfer tarih ve saatine göre raporlayabilme özelliği,
 • ✔️ Randıman yüzdelerini görebilme,
 • ✔️ Iskarta civciv yüzdeleri

Yumurtlatma

 • ✔️ Haftalara göre yumurtlatma izleyebilme,
 • ✔️ Çiftlik, yaş hafta ve yaş gün seçenekleri,
 • ✔️ Takip tarihine göre raporlayabilme.

Damızlık

 • ✔️ Haftalara göre damızlık büyütme takibi,
 • ✔️ İstenilen çiftliklerin istenilen haftaları için başlangıç ve bitiş seçerek raporlayabilme,
 • ✔️ Damızlık büyütme raporlarında kümes ve sürü opsiyonları.

Ölüm

 • ✔️ Yaşa göre haftalık rapor alabilme,
 • ✔️ Sürü, ölüm ve üreticilere göre ayrı ayrı rapor alabilme seçenekleri,
 • ✔️ Yüzde olarak ölüm oranlarını takibi yapabilme.

Pivot Grafikler

Pivot grafiklerin en önemli özelliği rapor kriterlerinizi kendinizin belirleyebilmesidir. Seç bırak yöntemi ile önceden hazırlanmış olan rapor verilerinden istediğiniz değerleri seçebilir, karşılaştırabilir ve analiz edebilirsiniz. Her biri ayrı ayrı değerler içeren damızlık büyütme, damızlık üretim, kesim yaşı ortalamaları ve kuluçka randıman raporlarınızı tercihleriniz doğrultusunda hazırlayabilirsiniz.